×
საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
ქართული ქაფშიის ევროკავშირის ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებით

ოფიციალური გადაწყვეტილება შავი ზღვის ქართულ აკვადორიაში მოპოვებული ქაფშიის (ხამსა) ევროკავშირის ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებით

 

- გადმოწერა / გახსნა

21-06-2017