×
საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
პროგრამა "პესტალოცი" (Pestalozzi Programme)

პროგრამა ,,პესტალოცი” მასწავლებელთა, ტრენერებისა და განათლების სპეციალისტებისტებისათვის შექმნილი პროგრამაა, რომელიც უწყვეტი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობას ისახავს მიზნად. „პესტალოცს“ ევროპის კულტურის კონვენციის ფარგლებში ევროსაბჭო ახორციელებს.

 

“პესტალოცის” ფარგლებში მასწავლებლები თანამშრომლობენ ევროპელ კოლეგებთან, ერთობლივად გეგმავენ და ახორციელებენ საგანმანათლებლო პროგრამებს, ამყარებენ პროფესიულ კავშირებს ევროპის სხვადასხვა ტიპის სკოლების მასწავლებლებთან და განათლების სპეციალისტებთან.

 

პროგრამა გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ევროპული სამუშაო შეხვედრები , ევროპული ტრენინგ-მოდულები, საზაფხულო სკოლები და ეროვნული სემინარები. ხოლო აქტივობების პრიორიტეტული მიმართულებებია- სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების ხელშეწყობა სკოლებში, ადამიანთა უფლებების სწავლება, დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობა და სხვ.

 

პესტალოვის პროგრამაში ჩართვა შეუძლიათ საჯარო და კერძო სკოლის მასწავლებლებს, სახელმძღვანელოების ავტორებს, დირექტორებს, განათლების სპეციალისტებსა და მასწავლებელთა ტრენერებს.

 

საქართველოში ”პესტალოცი”  2009 წლიდან ხორციელდება და მას კოორდინაციას მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი უწევს.

თუ რა პროცედურებია საჭირო პროგრამაში ჩასართავად, რა ტიპის მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეთ და როდის რა აქტივობა იგეგმება, ამ დეტალებთან დაკავშირებით უნდა გაეცნოთ ინფორმაციას მითითებულ ბმულზე.

 

ან დაუკავშირდით პროგრამა „პესტალოცის“ კოორდინატორს საქართველოში:

 

ნინო მაისურაძე

 

საკონტაქტო ნომერი: 577 767671; 2 200 220 (შიდა N4607)

 

ელ-ფოსტა: [email protected] ; [email protected]

 

 

სასარგებლო ბმულები:

 

17-08-2016