×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
სხვადასხვა სასარგებლო ბმული

ევროკავშირის პროგრამები საქართველოში

 

1. Erasmus+ საქართველოს ეროვნული ოფისის გვერდი

2. სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა (ENPARD)

3. შემოქმედებითი ევროპა (Creative Europe)

4. ჰორიზონტი 2020 (Horizon 2020)

5. „ითვინინგფლასი“ (EtwinningPlus)

6. პროგრამა "პესტალოცი" (Pestalozzi Programme)

 

 

საინფორმაციო მედია პორტალები

  

1. Euobserver.com 

2. EurActiv.com 

3. Euroline.ge

 

კონკურსები და პროგრამები

 

1. ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში 

2. ევროკავშირის ვიზიტორთა პროგრამა 

3. ნატოს  პროგრამა მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის (Science for Peace and Security) 

 

 

კვლევითი და ანალიტიკური ინტერნეტრესურსები

 

1. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი  

2. საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ცენტრი (GISS) 

3. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი (GFSIS) 

4. სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრი (Center for Strategic and International Studies)  

5. carnegieeurope.eu

 

 

 

 

 

 

05-09-2017