×
საქართველო და ნატო
საინფორმაციო ცენტრი
თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა საქართველოში 2016 წლის ივნისში გაიხსნა. სკოლა უზრუნველყოფს პროფესიული განვითარების ფართო შესაძლებლობებს, ხელს უწყობს გამოცდილების გაზიარებას, ასევე თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებას როგორც ეროვნულ, ისე რეგიონალურ და საერთაშორისო დონეზე.

 

მოკლედ ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის ინიციატივის - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის შესახებ იხილეთ: 

- გადმოწერა / გახსნა

19-09-2017