×
საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
რას ნიშნავს საქართველოს ევროპული გზა? შსს

 

საქართველო ირჩევს ევროპულ გზას! რას ნიშნავს ეს?

04-05-2016