×
საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
რას ნიშნავს საქართველოს ევროპული გზა? სასჯელაღსრულება და პრობაცია

 

საქართველო ირჩევს ევროპულ გზას! რას ნიშნავს ეს? 

 

11-04-2016