×
საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
"ერასმუს +" (Erasmus + )

Erasmus+ არის ევროკავშირის საგრანტო პროგრამა, რომელიც ახორციელებს პროექტებს განათლების, ტრენინგის, ახალგაზრდობისა და სპორტის მიმართულებით 2014-2020 წლებში. Erasmus+ პროგრამის მიზანია განათლების მოდერნიზება, ცოდნის და დასაქმების დონის ამაღლება, ასევე, ტრენინგები და ახალგაზრდებთან მუშაობა. შვიდწლიანი პროგრამის ბიუჯეტი €14.7 მილიარდი ევროთი განისაზღვრება.

 

Erasmus+ აერთიანებს ევროკავშირის შვიდ პროგრამას განათლების, ტრენინგისა და ახალგაზრდობის მიმართულებებით, ასევე, ამ ჩამონათვალს პირველად დაემატება სპორტის მხარდაჭერის პროექტები.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ ოფიციალურ ვებ-გვერდს  ან დაუკავშირდეთ  პროგრამის კოორდინატორებს საქართველოში:

 

  • Erasmus+ ეროვნული ოფისი პასუხისმგებელია პროექტების განხორციელებაზე უმაღლესი განათლების სფეროში

ტელ: +995 322 147 139

ელ-ფოსტა: erasmus.g[email protected] 

 

  • ახალგაზრდობა და სპორტი

მანანა ქავთარაძე, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

 

ტელ.: + 995-32-2258492

ელ–ფოსტა: [email protected][email protected]

 

  • ახალგაზრდობის მხარდამჭერი პროგრამა „Youth in Action“

 

Youth პროექტები: Foundation for the Development of the Educational System, SALTO EECA RC

 

ტელ: +48 22 4 631 462

ელ-ფოსტა: [email protected]

 

17-08-2016