×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
შეხვედრა ახალქალაქის განვითარების ჯგუფის ადგილობრივ ოფისში

ახალქალაქის განვითარების ჯგუფის ადგილობრივ ოფისში 7 დეკემბერს, 14:00 საათზე შედგება საინფორმაციო შეხვედრა თემაზე : ევროკავშირი და საქართველო; სოფლის განვითარების ახალი მიდგომის ხელშეწყობა ახალქალაქში (პროექტი ხორციელდება ENPARD-ის პროგრამის ფარგლებში). მოხსენებებს წაიკითხავენ სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის  სხვადასხვა წარმომადგენლები.