საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
13 მითი ნატოს შესახებ

ანტიდასავლური პროპაგანდის ნიადაგზე საზოგადოებაში ნატოს შესახებ ბევრი მცდარი წარმოდგენა ვრცელდება. არასწორი შეხედულებების გაქარწყლების მიზნით, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრმა, ახალ საინფორმაციო ბროშურაზე "13 მითი ნატოს შესახებ" იმუშავა, სადაც ყველაზე გავრცელებულ მითებსა და რეალურ ფაქტებს გაეცნობით. 

 

ბროშურა ხელმისაწვდომია სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზეც. 

 

ქართულად 

- გადმოწერა / გახსნა

სომხურად 

- გადმოწერა / გახსნა

აზერბაიჯანულად 

- გადმოწერა / გახსნა

22-12-2017