×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
შევეგებოთ ახალ შესაძლებლობებს

შეგიძლიათ გაეცნოთ კარიკატურების წიგნს „შევეგებოთ ახალ შესაძლებლობებს“, რომელიც უვიზო მიმოსვლისა და ასოცირების ხელშეკრულების შედეგად მიღებული ახალი შესაძლებლობების შესახებ გვიამბობს. 

 

კარიკატურების წიგნი გამოცემულია ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის მიერ. 

 

- გადმოწერა / გახსნა

23-01-2018