×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
წლიური ანგარიში 2017

პუბლიკაციაში შეგიძლიათ გაეცნოთ ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის მიერ 2017 წელს განხორციელებული საქმიანობის ანგარიშს.

 

ვრცელი ვერსია 

- გადმოწერა / გახსნა

მოკლე ვერსია 

- გადმოწერა / გახსნა

18-02-2018