საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
გზამკვლევი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

"გადავწყვიტეთ, წარმოდგენილი გზამკვლევით თავი მოგვეყარა საბაზისო ინფორმაციისთვის ნატოსა და ევროკავშირზე და ფართო საზოგადოებისთვის, უპირველესად კი – სტუდენტებისთვის, ლაკონურად განგვემარტა თუ რას წარმოადგენს აღნიშნული გაერთიანებები, რა ღირებულებებზე დაფუძნებით და რა მიზნით მოხდა მათი შექმნა, როგორ განვითარდნენ და ამჟამად რა ურთიერთობა აქვთ საქართველოსთან. ამასთან, შევეცადეთ ამომწურავად გაგვეცა პასუხები ნატოსა და ევროკავშირზე ფართოდ გავრცელებული მითებისა და ცრუ წარმოდგენებისთვის." - ნინო ბოლქვაძე - სსიპ „საინფორმაციო ცენტრის ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ“ დირექტორი

 

- გადმოწერა / გახსნა

 

19-02-2018