×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
ვიზიტი პრეზიდენტის სასახლეში

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებითა და შუამავლობით, პროფესიული კოლეჯის ბარაკონის სტუდენტებისთვის პრეზიდენტის სასახლეში ექსკურსია გაიმართება.