×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
პროექტების კონკურსი მასწავლებლებისთვის

„მასწავლებელი - მეგზური ევროპისკენ“ პროექტების მიღება დაიწყო!

 

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს პროექტების კონკურსს „ევროკავშირისა და ევროპული ღირებულებების შესახებ სწავლების ხელშეწყობა სკოლებში“. პროექტების კონკურსი ცხადდება საჯარო და კერძო სკოლების მასწავლებლებისთვის. 

 

პროექტები მიიღება მიმდინარე წლის 1 აპრილის ჩათვლით.

 

პროექტები წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:guidetoeurope@gmail.com  

 

მეტი ინფორმაციისთვის