საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
ნატო-საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი 2018

ნატო-საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი 2018 წლის 30 აპრილს- 1 მაისს საქართველოში მესამედ გაიმართა. ფორუმი სახალხო დიპლომატიასა და კომუნიკაციაზე მსჯელობის მნიშვნელოვან პლატფორმას წარმოადგენს. ღონისძიების მიზანია სახალხო დიპლომატიის ექპერტთა ქსელის გაფართოების ხელშეწყობა, ინფორმაციისა და გამოცდილების გაზიარება და ნატოს წევრ ქვეყნებთან ერთად საერთო სტრატეგიისა და მიდგომების შემუშავება.

 

ფორუმის ვებგვერდი

18-06-2018