საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
ჟურნალი "საქართველოს ევროპული გზა", მე-15 გამოცემა

ჟურნალის "საქართველოს ევროპული გზა" მე-15 გამოცემა

 

- გადმოწერა / გახსნა

23-07-2018