×
საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
შეთანხმება საქართველოს და ევროპის კავშირს შორის ვიზების გაცემის პროცედურის გამარტივების შესახებ

საქართველო და ევროპის კავშირი, შემდგომში „კავშირი”,

შემდგომში მხარეებად წოდებულნი,

 

გამოთქვამენ რა ადამიანებს შორის კონტაქტების ხელშეწყობის სურვილს, რაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეკონომიკური, ჰუმანიტარული, კულტურული, სამეცნიერო და სხვა სახის კავშირის თანმიმდევრულად განვითარების თვალსაზრისით, და მიიღწევა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვიზების გაცემის პროცედურის გამარტივების გზით; 

ადასტურებენ რა თავიანთ განზრახვას გრძელვადიან პერსპექტივაში დააწესონ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი თავიანთი მოქალაქეებისთვის იმ პირობით, თუ შესრულდება კარგად ორგანიზებული და უსაფრთხო მობილურობის ყველა პირობა...

 

 

- გადმოწერა / გახსნა

24-08-2016