×
საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა

საქართველო- ევროკავშირის სავიზო დიალოგი

 

- გადმოწერა / გახსნა

 

წყარო: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

24-08-2016