×
საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის განხორციელება 2007 წელს
11-08-2007