×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
ინტელექტუალური თამაში

15 ოქტომბერს, ნატოს დღეების ფარგლებში გაიმართება ინტელექტუალური თამაში.

 

ღონისძიების გამართვის ადგილი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალქალაქის კორპუსი

 

ღონისძიების პარტნიორი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალქალაქის კორპუსი.