×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
შეხვედრა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან

10 ოქტომბერს, ნატოს დღეების ფარგლებში, აჭარის რეგიონის 3 მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის  წარმომადგენლები მოისმენენ ინფორმაციებს ნატოს, ნატო-საქართველოს თანამშრომლობასა და საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ.

 

ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ხელვაჩაურის მერია,  დიდაჭარის #54

 

ღონისძიების პარტნიორი: ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია