×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრა სტუდენტებთან

13-05-2016