საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
„ქართული კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების სახელმძღვანელო“

მთავრობამ იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული „ქართული კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების სახელმძღვანელო“ დაამტკიცა.

 

multimedia2ffiles2ftamar.pdf - გადმოწერა / გახსნა

 

 

31-01-2020