×
საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
26-08-2016