×
საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების ოქმი
19-08-2016