×
საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
რეადმისიის შესახებ შეთანხმება
22-11-2010