×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
საერთაშორისო ორგანიზაციები

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სასარგებლო ბმულები ნატოს მიმართულებით

 

1. ნატოს ოფიციალური ვებ-გვერდი

 

2. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა 

 

3. ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისია ავღანეთში

 

4. ნატოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის ორგანიზაცია (NATO Science and Technology Organization -STO)

 

5.  ნატოს კომუნიკაციისა და ინფორმაციის სააგენტო (NATO Communication and Information Agency)

 

6. ნატოს თავდაცვის კოლეჯი 

 

7. ნატოს სკოლა „Oberammergau” 

 

8. ნატოს სტანდარტიზაციის ოფისის საჯარო ვებ-გვერდი (NATO Standardization Office (NSO) Public Web site) 

 

9. ნატოს საინფორმაციო ცენტრი მოსკოვში

 

10. ნატოს ელექტრონული სწავლების პროგრამა 

 

11. გამოყენებითი სამხედრო მეცნიერება (Applied Military Sciences) 

 

12. ნატოს პროგრამა მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის (Science for Peace and Security) 

 

13. მოკავშირეთა მთავარსარდლობა ევროპაში (SHAPE)

 

14. ნატოს მხარდამჭერისა და უზრუნველყოფის სააგენტო (NSPA)

 

 

 სასარგებლო ბმულები ევროკავშირის მიმართულებით

 

 

1. ევროკავშირის ოფიციალური ვებ-გვერდი 

 

2. ევროპარლამენტი

 

3. ევროკომისია

 

4. ევროკავშირის საბჭო

 

5. ევროპის ეკონომიკური და სოციალური კომიტეტი

 

6. ევროკავშირის საერთო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკა

 

7. ევროპის საგარეო ურთიერთობათა სამსახური

 

8. ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის საინფორმაციო ცენტრი

 

9. ევროპის მონაცემთა პორტალი 

 

10. ევროკავშირის საიმიგრაციო პორტალი 

 

11. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია  (ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში)

 

12. ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ვებ-გვერდი

 

13. სამოქალაქო სექტორი. დიალოგი პროგრესისთვის 

 

14. ნიდერლანდების ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტობის ვებ-გვერდი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-08-2016