×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
ევროკავშირის ერთობლივი კომუნიკაცია "აღმოსავლეთ პარტნიორობა - ამოცანები 2020 წლის შემდგომი პერიოდისთვის
21-03-2020