×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
საინფორმაციო ცენტრის 2019 წლის ანგარიში

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის 2019 წლის ანგარიში

 

ქართულ ენაზე - 

annual-report-geo.pdf - გადმოწერა / გახსნა

 

 

 ინგლისურს ენაზე - 

annual-report-eng.pdf - გადმოწერა / გახსნა

11-05-2020