×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
გზამკვლევი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ სომხურ ენაზე

გზამკვლევი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

 

სომხურ ენაზე 

nato-book-arm.pdf - გადმოწერა / გახსნა

 

21-12-2020