×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
გზამკვლევი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ ქართულ ენაზე

გზამკვლევი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ ქართულ ენაზე

 

nato-book-2020.pdf - გადმოწერა / გახსნა

 

 

11-01-2021