საქართველო და ნატო
საინფორმაციო ცენტრი
ნატო- საქართველოს კომისიის სხდომა

 

ნატო- საქართველოს კომისიის სხდომა

07-09-2016