×
საქართველო და ევროკავშირი
საინფორმაციო ცენტრი
ევროპარლამენტის მოწოდება არჩევნებში მონაწილეობისთვის

26-08-2016