×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
ნატოს გენერალური მდივნის შეხვედრა სტუდენტებთან

07-09-2016