საქართველო და ნატო
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოს თანამედროვე დაცვის ბალისტიკური სისტემა

 

ნატოს თანამედროვე ბალისტიკური თავდაცვის სისტემის პრეზენტაცია ვარშავას სამიტზე.

03-10-2016