საქართველო და ნატო
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოს მესამე განზომილება

"მესამე განზომილება" ნატოს სამეცნიერო პროგრამაა, რომელიც მიზნად ისახავს მეცნიერების განვითარების სტიმულირებას. მესამე განზომილებას 1957 წლის ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს სხდომაზე ჩაეყარა საფუძველი და დღემდე წარმატებით მიმდინარეობს.

12-10-2016