საქართველო და ნატო
საინფორმაციო ცენტრი
ქალთა მშვიდობისა და უსაფრთხოების სპეციალური წარმომადგენლობა

 

ქალთა მშვიდობისა და უსაფრთხოების სპეციალური წარმომადგენლობა 

28-10-2016