საქართველო და ნატო
საინფორმაციო ცენტრი
ნატო და ევროკავშირი აქტიურად ცდილობენ ერთმანეთთან დაახლოებას

 

როგორია ნატო დღეს. ნაბიჯები ევროკავშირთან დასაახლოვებლად.

11-11-2016