×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
მემორანდუმის გაფორმება საინფორმაციო ცენტრსა და დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელს შორის

 

მთავარი უწყება: დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელი

დამატებითი უწყება: საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

სპიკერები: ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ქეთევან ჩაჩავა; დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის ხელმძღვანელი ნინო ჟვანია, დემოკრატიისა და განვითარების ცენტრის თავმჯდომარე მიხეილ მირზიაშვილი

 

თემის დასახელება: დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის ტრანფორმაცია, სამომავლო გეგმები;

ძირითადი გზავნილები: საინფორმაციო ცენტრისა და დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის ურთიერთთანამშრომლობა

მიზანი და მნიშვნელობა: დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების თანამშრომლების ინფორმირება ქსელის ახალი გეგმებისა და პრიორიტეტების შესახებ; მონაწილეების ინფორმირება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან  ინტეგრაციის პროცესის შესახებ

 

 

თარიღი:     15-16 ნოემბერი

დრო: 10:00  -19:00 ; 10:00-18:30 საათი

ადგილითბილისი, შ.დადიანის ქ. 2/1