×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
მემორანდუმის გაფორმება „დემოკრატიის ლაბორატორიასთან“ ; კონკურსის „შენი ხმა, ჩვენი მომავალი“ გამარჯვებულების დაჯილდოება

 

მთავარი უწყება: „საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ“

დამატებითი უწყება:  დემოკრატიის ლაბორატორია

სპიკერები: ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ქეთევან ჩაჩავა

 

მონაწილეები: სოფელი განძის საჯარო სკოლის მოსწავლეები; საინფორმაციო ცენტრისა და დემოკრატიის ლაბორატორიის თანამშრომლები

თემის დასახელება: ქვეყნისთვის დემოკრატიული განვითარების მნიშვნელობა

მიზანი და მნიშვნელობა: ახალგაზრდების ჩართულობის ზრდა ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის პროცესში

 

 

თარიღი 17 ნოემბერი

დრო: 15.00

ადგილი შ.დადიანის 2/1