×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
გიორგი კეკელიძის შეხვედრა სხვადასხვა რეგიონის მოსწავლეებთან

 

მთავარი უწყება: „საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ“

დამატებითი უწყება:   საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა

მონაწილეები: აჭარისა და პანკისის რეგიონის სხვადასხვა საჯარო სკოლის მოსწავლეები, გუდამაყრის საჯარო სკოლის მოსწავლეები

სპიკერები: ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე, გიორგი ფარეშიშვილი

 

თემის დასახელება: ლექცია „საქართველოს ევროპული მომავალი“

ძირითადი გზავნილებიევროპული ღირებულებების მნიშვნელობა, ევროპულ სტრუქტურებთან  ინტეგრაციის პროცესის შესახებ მოსწავლეების   ინფორმირება და   ცნობადობის ამაღლება

მიზანი და მნიშვნელობა: საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესის პოპულარიზება

 

 

თარიღი:      19 ნოემბერი

დრო:    13.00  საათი

ადგილი შ.დადიანის 2/1