×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
მოსწავლეების  ვიზიტი პრეზიდენტის სასახელში

მთავარი უწყება: „საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ“

დამატებითი უწყება: პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

 

მონაწილეები: აჭარისა და პანკისის რეგიონის სხვადასხვა საჯარო სკოლის მოსწავლეები, გუდამაყრის საჯარო სკოლის მოსწავლეები

მიზანი და მნიშვნელობა: მოსწავლეების ინფორმირება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მუშაობის პრინციპების შესახებ; საქართველოს ევროპული გზის შესახებ

 

თარიღი:   19 ნოემბერი

დრო: 15.00 საათი

ადგილი პრეზიდენტის ადმინისტრაცია