×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
სემინარი- ინოვაციებისა და ბიზნესის განვითარება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში

 

მთავარი უწყება: ლიტვის ინოვაციების ცენტრი, ლიტვის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

დამატებითი უწყება: საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

 

მონაწილეები: ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლები

მიზანი და მნიშვნელობა: ინფორმირებულობის გაზრდა, დისკუსია

 

 

თარიღი: 1-2 დეკემბერი

დრო: 09:30- 14:15 სთ.; 10:00-14:15 სთ

ადგილი: საინფორმაციო ცენტრის ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ