×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
გურამ დოჩანაშვილის საჯარო ლექცია

მთავარი უწყება: საინფორმაციო ცენტრის ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

თემის დასახელება: ევროპული და ქართული ლიტერატურის ურთიერთგავლენა

მონაწილეები:  ნებისმიერი მსურველი

ძირითადი გზავნილები: ევროპული და ქართული კულტურის ურთიერთგავლენა.   საქართველოს და ევროპის ურთიერთობა როგორც ახლა ისე გასულ სულ საუკუნეებში.

მიზანი და მნიშვნელობა: მოსახლეობის  ევროპული კულტურისა და ლიტერატურის, ასევე, ევროპაში გავრცელებული ქართული ლიტერატურული ნაწარმოებებისა და სხვა ხელოვნების ნიმუშების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება

 

თარიღი: 9 დეკემბერი

დრო: 18:00 სთ

ადგილი: საინფორმაციო ცენტრის ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ