×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
ლექციები ნატოს შესახებ

მთავარი უწყება: არასამთავრობო ორგანიზაცია - „YATA-GEORGIA“

დამატებითი უწყება: საინფორმაციო ცენტრის ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

თემის დასახელება: სიღრმისეული კურსი ნატო, ნატო-საქართველოს თანამშრომლობის შესახებ

მონაწილეები: სტუდენტები სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან

ძირითადი გზავნილები: საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მნიშვნელობა ქვეყნის განვითარებაში

მიზანი და მნიშვნელობა: სტუდენტების ინფორმირება, ცოდნის გაღრმავება

 

თარიღი: 12-25 დეკემბერი

ადგილი: საინფორმაციო ცენტრის ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, შ.დადიანის 2/1