×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
შეხვედრა სხვდასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტებთან

მთავარი უწყება: საინფორმაციო ცენტრის ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

თემის დასახელება: ერთობლივი პროექტები, ინიციატივები, სამომავლო თანამშრომლობა

მონაწილეები: სხვდასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტები

ძირითადი გზავნილები: ახალგაზრდების როლი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში

მიზანი და მნიშვნელობა: სტუდენტების ინფორმირებულობისა და ჩართულობის გაზრდა

 

თარიღი: 13 დეკემბერი

ადგილი: საინფორმაციო ცენტრის ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, შ.დადიანის 2/1

მთავარი უწყება: საინფორმაციო ცენტრის ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ