×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
ნატოსა და ევროკავშირის აუდიტორიის გახსნა

მთავარი უწყება: საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

დამატებითი უწყება: ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, საქართველოში ნატოს სამეკავშირეო ოფისი

თემის დასახელება: ევროპული ღირებულებები, ევროატლანტიკური ორგანიზაციის მნიშვნელობა

მონაწილეები: სტუდენტები

ძირითადი გზავნილები: ნატო-საქართველოს ურთიერთობები, ევროკავშირი-საქართველოს ურთიერთობები, ქვეყნის სამომავლო პერსპექტივები

მიზანი და მნიშვნელობა: ევროპული ღირებულებების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდების ინფორმირება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებზე

 

თარიღი: 17იანვარი, 2017

დრო: 11:00 საათი

ადგილი: ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი