×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
მემორანდუმის გაფორმება ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრსა და ა/ო აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტს შორის

მთავარი უწყება: საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი  

თემის დასახელება: ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმება

ძირითადი გზავნილები: სამომავლო პარტნიორობა და ერთობლივი პროექტები

მიზანი და მნიშვნელობა: თანამშრომლობის გაღრმავება

 

თარიღი: 20 იანვარი, 2017

დრო: 12:00 საათი

ადგილი: საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, შ. დადიანის 2/1