×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
საჯარო ლექცია „ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის შესახებ“

მთავარი უწყება:საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

დამატებითი უწყება: საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, მომავალ დიპლომატთა კლუბი

თემის დასახელება: საქართველოს უვიზო რეჟიმი ევროკავშირთან

მონაწილეები: მომავალ დიპლომატთა კლუბის „დიპლომატიის სკოლის“ მონაწილეები

ძირითადი გზავნილები:უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის მნიშვნელობა, ევროკავშირის სივრცეში უვიზო მიმოსვლის სარგებლობის წესები

მიზანი და მნიშვნელობა: ახალგაზრდების ინფორმირებულობის გაზრდა

 

თარიღი: 14 თებერვალი    

დრო: 16:00 საათი

ადგილი: საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, შ. დადიანის 2/1