×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
შეხვედრა ადვოკატებთან (საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრები)

მთავარი უწყება: საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

თემის დასახელება: საქართველო სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია

მონაწილეები: ადვოკატები

ძირითადი გზავნილები: სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნისთვის, უვიზოდ სარგებლობის წესები

მიზანი და მნიშვნელობა: სხვადასხვა პროფესიების მქონე ადამიანების ინფორმირებულობა და ჩართულობის გაზრდა

 

თარიღი: 14 თებერვალი

დრო: 17:00 საათი

ადგილი: საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, შ. დადიანის 2/1